Regulamin sklepu

Regulamin świadczenia usług

Ogólne zasady korzystania ze sklepu internetowego addonspresta.com


1. Podmiotem prowadzącym sklep internetowy www.addonspresta.com jest firma Codestorm Ireneusz Kierkowski z siedzibą w Krakowie przy ul. Rakowickiej 10b/4, NIP: 5521609516.

2. Warunkiem korzystania z serwisu jest akceptacja Regulaminu.

3. Realizacja zamówień w sklepie możliwa jest po dokonaniu rejestracji przez Użytkownika.

4. Aby dokonać rejestracji w serwisie, należy w formularzu rejestracyjnym podać następujące dane: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, hasło, adres korespondencyjny oraz dane firmy, jeśli użytkownik jest przedsiębiorcą.

5. Podczas rejestracji Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym, zgodnie z przepisami Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

6. Ceny produktów i usług wyrażone są w złotych polskich w cenach netto oraz w cenach brutto zawierając podatek VAT.

7. Cena podana przy produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

8. Użytkownik ma możliwość wybrania sposobu płatności online (płatność kartą płatniczą lub przelew poprzez serwis PayPal lub PayU) lub dokonania płatności przelewem bankowym.

9. Aby dokonać zakupu, należy dodać wybrany produkt do koszyka, a następnie kliknąć przycisk „Złóż zamówienie i zapłać”.

10. Każda transakcja jest potwierdzana fakturą VAT.

11. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271) Art. 2 punkt 2, w terminie czternastu dni od otrzymania zamówionego towaru, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość.

Wskazane w tym punkcie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

Zwrotom nie podlegają również wszystkie usługi wykonane na rzecz kupującego. 

12. Reklamacje na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową powinny być składane pisemnie na adres email: mail@addonspresta.com

Licencje i prawa autorskie

1. Każdy zakupiony program posiada licencję na wykorzystanie wyłącznie na jednej domenie lub w jednym sklepie internetowym.

2. Oprogramowanie udostępniane za pośrednictwem sklepu chronione jest polskim i międzynarodowym prawem autorskim.

3. Kopiowanie, rozpowszechnianie oraz odsprzedawanie całości lub części kodu programów zakupionych w sklepie jest zabroniona.

4. Modyfikacja kodu źródłowego programu jest dozwolona pod warunkiem, że zmodyfikowany program nie będzie odsprzedawany.

5. Kupujący ma prawo do bezpłatnych aktualizacji programu oraz bezpłatnej pomocy w zakresie obsługi programu przez okres 1 roku od dokonania zakupu w sklepie chyba że opis produktu stanowi inaczej.

Przetwarzanie danych osobowych

1. Użytkownik rejestrując się w serwisie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez administratora danych Codestorm Ireneusz Kierkowski z siedzibą w Krakowie przy ul. Rakowickiej 10b/4, NIP: 5521609516. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizowania usług świadczonych przez serwis.

2. Dane osobowe Użytkownika podlegają ochronie zgodnie z Polityką Prywatności sklepu internetowego addonspresta.com oraz zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r.

3. Administrator serwisu zobowiązuje się do zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych osobowych, w szczególności przez zabezpieczenie ich przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym.

4. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych, ich modyfikacji oraz możliwość zgłoszenia żądania usunięcia danych z serwisu addonspresta.com.

5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

6. Administrator serwisu zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu, zobowiązując się do niezwłocznego poinformowania Użytkowników poprzez publikację tekstu Regulaminu w serwisie oraz wysłania jego treści na adres email wskazany przez Użytkownika.