Regulamin sklepu

Regulamin świadczenia usług

Sklep internetowy AddonsPresta.com, dostępny pod adresem internetowym https://addonspresta.com, prowadzony jest przez firmę:

 • Under Hat Ltd
 • Unit 4E, Enterprise Court
 • Farfield Park, Rotherham, S63 5DB
 • England
 • Company number: 08965096

Dane konta bankowego:

ING BANK ŚLĄSKI

 • IBAN: PL 61 1050 1445 1000 0090 3035 1978
 • SWIFT: INGBPLPW
 • BIC: INGBPLPW

Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

Korzystając z niniejszego serwisu akceptujesz poniższe warunki.

 

Zasady składania Zamówienia

1. Aby dokonać zamówienia niezbędne jest założenie konta, założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

2. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

3. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy.

4. Szczegółowe informacje na temat akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

5. Wszystkie towary oraz usługi dostarczane są wyłącznie drogą elektroniczną.

6. W przypadku wyboru przez Klienta: płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

 

Polityka zwrotów oraz reklamacji

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Zwrotowi nie podlegają usługi sprzedawane oddzielnie, jak i w ramach jednego zamówienia.

2. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

3. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy.

4. Wykorzystywanie oprogramowanie po wygaśnięciu okresu licencji lub dokonania zwrotu jest zabronione. Dokonując reklamacji klient zobowiązuje się do zaprzestania używania oprogramowania jak i usunięcia wszystkich jego kopii.

  

Licencjonowanie

1. Redystrybucja zakupionych produktów w jakiejkolwiek formie jest zabroniona.

2. Sprzedawca jest właścicielem praw autorskich wszystkich oferowanych produktów.

3. Każdy pojedynczy zakup oprogramowania daje prawo do korzystania z jednej licencji na jednym fizycznym sklepie / serwerze www (chyba że opis sprzedawanego produktu mówi inaczej).

4. Klient ma prawo modyfikować zakupione oprogramowanie na własne potrzeby nie może jednak usuwać informacji licencyjnych i znaków wodnych.

5. Ściśle zabronione jest:

 • Używanie zakupionego oprogramowania na wielu serwisach / serwerach posiadając jedną licencję. 
 • Odsprzedaż lub redystrybucja oprogramowania.
 • Powielanie całości lub części kodu.

 

Wsparcie po zakupowe

1. Każdy klient ma prawo do darmowej pomocy technicznej przez okres roku czasu.

2. Pomoc techniczna polega na naprawę wszystkich problemów związanych z działaniem oprogramowania, błędów w nim zawartych o ile jest to możliwe technicznie oraz klient udostępni wszystkie wymagane do tego dane.

3. Pomoc techniczne nie będzie udzielona, jeśli:

 • Błąd powoduje problem po stronie konfiguracji serwera / niespełnienia wymagań oprogramowania
 • Błędy są związane z modyfikacjami oprogramowania bazowego / silnika
 • Błędy powoduje oprogramowanie firm trzecich / brak kompatybilności i z nim

W każdym z powyższych przypadków klient może zwrócić się o odpłatną pomoc techniczną.

 

Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.