Aktualizacja modułu integracji z allegro do wersji 5.0 (REST API)

Niebawem allegro wygasi możliwość korzystania ze dotychczasowego API SOAP dlatego niezbędna jest migracja do najnowszej wersji modułu. Nowa wersja działa wyłącznie w oparciu o nowe REST API i aktualizacja jest niezbędna do dalszej integracji sklepów z allegro. Poniżej znajduje się opis zmian w module oraz proces aktualizacji. 

Ze względu na bardzo duże zmiany w API nowa wersja integracji musiała zostać przebudowana, część elementów aplikacji zostało usunięte trwale, część czasowo:

 • Cenniki dostawy - nowe API wymusza korzystanie z cenników allegro więc te w module zostały trwale usunięte, obecnie więc w module wybieramy cennik z listy cenników zdefiniowanych w panelu allegro.pl
 • Mapowanie atrybutów i cech - nastąpiły zmiany w zarządzaniu parametrami dlatego ta funkcjonalność została czasowo wyłączona.
 • Warianty - funkcjonalność czasowo wyłączona.

Wymagania nowej wersji modułu:

 • PHP 5.6 - 7 lub nowsza
 • PrestaShop 1.6 - 1.7
Wersja PrestaShop 1.5 i wersja PHP starsza niż 5.6 nie będą dłużej wspierane.

Dane jakie zostaną zachowane i utracone w czasie migracji:

ZachowaneCzęściowo zachowaneUtracone
 • Powiązane aukcje
 • Konta allegro
 • Zdjęcia produktów
 • Parametry produktów
 • Szablony (wymagane ponowne utworzenie zawartości)
 • Cenniki dostawy
 • Dane mapowania kategorii i atrybutów (od wersji 5.0.11 istnieje możliwość importu kategorii i parametrów)
 • Warianty

Zalecamy wykonanie aktualizacji w godzinach porannych lub zwiększenie limitów serwera na czas aktualizacji w przypadku kiedy powiązanych jest duża liczba aukcji oraz produktów.

Instrukcja aktualizacji:

 1. Wykonaj pełny backup, skopiuj zawartość szablonów
 2. Pobierz aktualną wersje modułu i prześlij ją w zakładce Moduły > Dodaj nowy moduł
 3. Po aktualizacji przejdź do zakładki Konta i odśwież token i włącz wszystkie konta allegro
 4. Przejdź do zakładki Szablony i zaktualizuj treść szablonów
 5. W zakładce Kategorie i parametry skonfiguruj parametry globalne
 6. Zaktualizuj adresy skryptów CRON (adresy widoczne w zakładce Synchronizacja)

Ze względu na zmienioną strukturę kategorii i parametrów w nowym REST Api aktualizacja nie przenosi zapisanych danych mapowania kategorii i zapisanych parametrów produktów jednak jest możliwe ich częściowe przeniesienie, w przypadku dużej liczby parametrów prosimy o kontakt, udzielimy więcej informacji.

  

Pobierz moduł v5.0 (aktualny) 

  

Lista zmian v5.0.16:

 1. Poprawiona zakładka "Moje oferty", dodane filtrowanie po ID oferty oraz zewnętrzne ID
 2. Dodane opcja wyboru zewnętrznego ID
 3. Dodana funkcja wznawiania aukcji
 4. Poprawiony błąd zarządzania masowego
 5. Poprawiony błąd "Unprocesable entity" występujący podczas wystawiania i aktualizacji produktów
 6. Poprawiony problem z ładowaniem zdjęć produktów
 7. Poprawiony problem z importem zamówień ("Invalid products vars")
 8. Mniejsze poprawki błędów oraz tłumaczeń

  

W przypadku problemów z migracją Skontaktuj się z nami